Categorieën
Geen categorie

In Dialoog

Hoe vaak voer jij een goed gesprek met bijvoorbeeld je collega’s? Het gesprek wat gaat over wat jou echt bezig houdt, over wat je voelt, over wat je echt denkt? Vaak praten wij veel maar zeggen wij weinig. Of wij praten tegen elkaar in plaats van met elkaar. Echt luisteren naar de andere schiet daar snel bij in. 

In organisatie lijdt dat tot lekkage en vertraging. Vergaderingen worden als lastig ervaren. Je hoort vaak “er wordt toch niet naar mij geluisterd”. Leidinggevende zeggen weleens – ik vraag wel hun mening maar er komt weinig terug. 

Wellicht ligt het aan de manier waarop het gesprek wordt gevoerd?

Onze tip: de dialoogcirkel

De dialoog – gevoerd in een cirkel onder bepaalde voorwaarden – is een waardevolle manier om met elkaar écht in gesprek te gaan. 

Geen discussie en debat maar in de vertraging met elkaar co creëren.

De dialoogcirkel is incidenteel in te zetten maar is vaker onderdeel teamontwikkeling. Meer weten…

Wij zetten de dialoog in organisaties en teams die op een andere manier willen uitwisselen